Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be
De axenroos
De axenroos blijft de “rode draad” om te werken aan sociale vaardigheden. axenroos_20110616152849

Activiteiten axenroos

BREED EVALUEREN: Leren leren – sociale vaardigheden (volgens Vlajo)
In elke leerjaar worden de doelen (op regelmatige wijze) gekozen. Deze “focus”doelen komen op de “kwaliteitenmuur“.
Samen werken de kinderen gedurende een week/ 2 weken om te “groeien” naar  voldoende ontwikkeling (voor die doelen).
Dezelfde pictogrammen hanteren we bij onze rapportering.
MOS – Duurzame school

 

Als duurzame school (voorheen MOS – Milieuwerking Op School) is er een blijvende aandacht voor het milieu.  

Wat betekent “duurzame school” voor ons?

Wij nemen ook dit schooljaar deel aan “Helm op  fluo top”.

Omdat we afgelopen schooljaar gewerkt hebben rond verkeers – en mobiliteitseducatie, kregen we een BRONZEN medaille Verkeer op School. Deze blinkt al in ons infokastje!