Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be
MOS of DUURZAME SCHOOL

DUURZAME SCHOOL staat in SBS Larum in het teken van ervaringsgericht onderwijs.

De school onderneemt regelmatige acties om de leerlingen op te leiden tot milieubewuste leerlingen, die zelf initiatief kunnen en durven nemen om ook anderen hierin te betrekken. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen niet enkel over de kennis van onderstaande aspecten beschikken, maar ook dat ze de attitudes en vaardigheden aanleren die nodig zijn om de milieubewuste houding aan te nemen.

Om het bovenstaand doel te kunnen bereiken ondernemen we op regelmatige basis onderstaande acties:

  • De natuur ontdekken en zelf exploreren met natuurlijke materialen;
  • het nut van afvalpreventie duidelijk maken, en de manieren aanleren hoe ze dit in de praktijk kunnen en op school moeten toepassen;
  • het zuinig omspringen met water wordt aangeleerd en toegepast in de praktijk;
  • mobiliteit onder de loep nemen, zich actief milieubewust naar school verplaatsen;
  • leren over het nut van zuinig energieverbruik. Ook de manier waarop we dit kunnen realiseren wordt hier in de focus gezet.

Concreet zijn deze verschillende domeinen uitgeschreven in de actieplannen van de voorbije ‘projectjaren’.

Uiteindelijk willen we bereiken dat de kinderen, die onze school verlaten:

  • een milieubewuste houding aannemen in het leven
  • op een duurzame manier omgaan met al wat de natuur ons biedt
  • zelf een kritische houding aannemen tegenover al wat milieu en duurzaamheid aanbelangt
  • hun eigen levenswijze als voorbeeld stellen t.o.v. hun omgeving zodat steeds meer mensen overtuigd worden van zulke houding
  • beseffen dat hun ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk moet blijven, en hier gepast naar handelen.