Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be
Schooljaar 2023-2024
Procedure                            brochure CAS onderwijs 2023

Aanmelden wil zeggen dat je laat weten welke school of scholen je voorkeur hebben om je kind naar school te laten gaan. Het aanmeldingssysteem bekijkt of er voldoende plaats is, ordent de aanmeldingen en laat je weten of je kind een plaats heeft. Pas daarna ga je je kind inschrijven op school.

Hoe gaat het in zijn werk?
De aanmeldingsprocedure voor ouders met een kind geboren in 2021, ouders die een andere school kiezen voor hun kind of ouders met een kind geboren voor 2021 en die nog niet ingeschreven zijn in een school:

  • Je kan je kind online aanmelden van 28 februari tot 21 maart 2023. Je geeft best meerdere voorkeursscholen op.
  • De aanmeldingen worden verwerkt van 22 maart tot en met 20 april. Is er op de school van jouw voorkeur niet voldoende plaats voor alle kinderen? Dan bepalen de sociale mix op school en de afstand van je woonplaats tot de school, welke kinderen een plaats krijgen.
  • Ten laatste op 21 april krijgen alle ouders een ticket via e-mail voor de hoogste voorkeursschool waar plaats is.
  • Van 24 april tot 15 mei kan je op deze basisschool terecht om je kind in te schrijven met het ticket. 

  • Vanaf 23 mei starten de vrije inschrijvingen. Dan worden de vrije plaatsen, die nog over zijn, opengesteld.

Leerlingen die broers of zussen, halfbroers of -zussen of kinderen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd, moeten naar dezelfde school kunnen gaan. Ook kinderen van schoolpersoneel krijgen voorrang. Zij melden tegelijkertijd aan met alle andere kinderen, maar krijgen bij de ordening voorrang in de school waar er al een gezinslid naar school gaat/werkt.

Wat heb je nodig om aan te melden?           Het rijksregisternummer en het domicilieadres van je kind               

Capaciteit schooljaar 2023 – 2024
groene / blauwe klas ° 2021 0 vrije plaatsen
blauwe / groene klas ° 2020 9
paarse klas ° 2019 0
oranje klas ° 2018 7
L1 ° 2017 8
L2 ° 2016 0
L3 ° 2015 2
L4 ° 2014 0
L5 ° 2013 0
L6 ° 2012 0