Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be
Het inschrijven van een nieuwe leerling

Dit gebeurt aan de hand van een officieel document zoals
–                 de identiteitskaart van het kind; Kids ID, ISI
–                 het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
–                 de reispas voor vreemdelingen.
De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven .

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure en volgende formulieren:
–                 kennisneming van het pedagogisch project en het schoolreglement; (digitaal op website)
–                 keuzeformulier levensbeschouwelijke vakken (voor de lagere school);
–                 verklaring: inschrijving van de leerling in één school
Let op :         Kleuters, jonger dan 3 jaar, die voor het eerst naar school gaan, kunnen dit enkel na een verlofperiode en op 1 februari doen.

Schooljaar 2021-2022
 INSTAPDATA Wie geboren is tot en met
1 september 2021 01-03-2019
8 november 2021 08-05-2019
10 januari 2022 10-07-2019
1 februari 2022 01-08-2019
7 maart 2022 7-09-2019
19 april 2022 19-10-2019
30 mei 2022 30-11-2019

Let op: Kleuters, jonger dan 3 jaar, die voor het eerst naar school gaan, kunnen dit enkel op de instapdata. De aanmeldingsfolder vind je hier: aanmelden kinderen °2019

Capaciteit schooljaar 2021- 2022                                                (op 25/05/2021)
groene klas ° 2019 9 vrije plaatsen
blauwe klas ° 2018 9
paarse klas ° 2017 10
oranje klas ° 2016 1
L1 ° 2015 5
L2 ° 2014 2
L3 ° 2013 2
L4 ° 2012 1
L5 ° 2011 2
L6 ° 2010 3
Inschrijven vanaf 2020 – 2021

In Geel kiezen bijna alle basisscholen ervoor om samen één aanmeldingssysteem te voorzien voor alle nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar. https://www.geel.be/aanmelden-en-inschrijven-geels-basisonderwijs