Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be
Kinderopvang 

Voor de voor- en naschoolse opvangmomenten werkt onze school samen met de Bengelbende.
De Bengelbende is een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang en wordt georganiseerd door het Sociaal Huis in samenwerking met Stad Geel. De Bengelbende staat onder toezicht en is erkend door ‘Kind & Gezin’. Alle schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar zijn welkom ongeacht ras, huidskleur, geloofs- of morele overtuiging. Ook kinderen met specifieke zorgbehoeften kunnen meespelen in de Bengelbende.

In de Bengelbende kunnen kinderen terecht voor opvang voor en na school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. 

Je kan enkel gebruik maken van de Bengelbende, als je kind geregistreerd is.  Registreren kan via volgende link: www.i-school.be/Geel/Registreren
Als je dossier goedgekeurd is, kan je opvang aanvragen. Dit doe je via www.i-school.be/login
Elke opvangmoment moet vooraf aangevraagd worden. Je leest hierover alles in het document ‘2017 regels en afspraken inschrijven Bengelbende’   

De werking van I-school wordt uitgelegd in het document ‘handleiding I-school oudermodule’ 

Wil je graag bijkomende info over de Bengelbende, dan kan dat op www.digitaalsociaalhuis.be/geel of je kan contact opnemen met de coördinator op 014 56 73 45.

Hieronder kan je de brochures downloaden – het huishoudelijk reglement is te verkrijgen bij de begeleiding van de BB

Folder CIK bengelbende Folder CIK Bengelbende
Handleiding I-school ouders Handleiding i-school oudermodule
Folder kinderopvang Folder kinderopvang 2017
Regels en afspraken 2020-2021 Larum Regels en afspraken inschrijven