Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be
Kinderopvang  – De Bengelbende (in onze school)

Voor de buitenschoolse opvangmomenten werkt onze school samen met De Bengelbende, een organisatie vanuit het Sociaal huis in samenwerking met stad Geel.
Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar zijn welkom. De Bengelbende is ook erkend als een inclusieve opvang; ook kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften kunnen komen spelen.

OPENINGSTIJDEN
voor- en naschools: ’s morgens van 6.30 uur tot begin schooltijd / ’s avonds van einde schooltijd tot 18.15 uur
op woensdagnamiddag:   na school tot 18.15 uur
op vakantie- en schoolvrije dagen:  van 6.30 uur tot 18.15 uur

REGISTRATIE
Kinderen kunnen pas deelnemen aan De Bengelbende nadat ze geregistreerd zijn.
Registreren kan via: https://bengelbende.i-active.be. Klik onderaan om een account aan te maken.
Zodra De Bengelbende het account heeft goedgekeurd, kun je inschrijven voor de verschillende opvangmomenten naar keuze. Dit kan tot 5 werkdagen duren.

INLICHTINGEN
Coördinatoren buitenschoolse kinderopvang
Burgstraat 25
2440 Geel
014 56 73 45
bengelbende@geel.be
www.geel.be/bengelbende