Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be

privacyverklaring stad Geel

algemene protocollen onderwijs GDPR

Openingsuren:  voormiddag: 08.45 – 12.20 uur en namiddag : 13.20 – 15.15 uur

Een kwartier vóór en na de schooluren wordt toezicht door de leerkrachten gehouden.

VERLOFDAGEN 2022 – 2023
Hervatting lessen 1 september 2022
lokale verlofdag 3 oktober
pedagogische studiedag 12 oktober
Herfstvakantie 31 oktober – 6 november
Wapenstilstand 11 november
pedagogische studiedag 16 november
Kerstvakantie 26 december – 8 januari 2023
pedagogische studiedag 18 januari
pedagogische studiedag 8 februari
krokusvakantie 20 februari – 26 februari
pedagogische studiedag 8 maart
lokale verlofdag 15 maart
paasvakantie 3 april – 16 april
dag van de arbeid 1 mei
lokale verlofdag 17 mei
O.H.Hemelvaart + brugdag 18 – 19 mei
Pinkstermaandag 29 mei