Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be

 

VERLOFDAGEN 2020 – 2021
Hervatting lessen dinsdag 1 september 2020
pedagogische studiedag woensdag 23 september
Lokale verlofdag vrijdag 2 oktober
Herfstvakantie maandag 2 november t.e.m. zondag 8 november
Wapenstilstand maandag 11 november
pedagogische studiedag woensdag 18 november
Kerstvakantie maandag 21 december t.e.m. zondag  3 januari 2021
pedagogische studiedag woensdag 3 februari 2021
krokusvakantie maandag 15 februari t.e.m. zondag 21 februari
lokale verlofdag vrijdag 12 maart
Paasvakantie maandag 5 april t.e.m.  zondag 18 april
Dag van de arbeid zaterdag 1 mei
pedagogische studiedag woensdag 12 mei
O.H.Hemelvaart donderdag 13 mei
Vrijaf vrijdag 14 mei
Pinkstermaandag maandag 24 mei
Studietoelagen
Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf schooljaar 2019-2020 hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Er wordt optimaal voorzien in een automatische rechtentoekenning. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket worden de rechten automatisch onderzocht en toegekend.

Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden behouden. Leerlingen uit het basisonderwijs die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs), of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen het recht op hun schooltoeslag verliezen.
Als een kind twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (lager en secundair onderwijs) of onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs) is, verliest het de toeslag voor het tweede jaar.