Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be
De ouderraad

 

De ouderraad van onze school is samengesteld uit mensen die zich vrijwillig en in groep wensen in te zetten om de school en haar werking te ondersteunen. Het staat open voor elke ouder die een kind op de school heeft. Wie wenst toe te treden, kan daarvoor contact opnemen bij één van de leden.

Volgende ouders vormen de ouderraad:

Voorzitter Sanne Mertens
Penningmeester Jan Goris
Secretaris Pieter Helsen
Leden Liesbeth Wuyts
Mie Verachtert
Maarten De Busser
Eva Bakelants
Wouter Heylen
Levi Vrijsen
Gerd Bryssinckx

De oudervereniging organiseert heel wat activiteiten, soms met het oog op het verzamelen van de nodige financiële middelen teneinde de school op materieel gebied of op vlak van de werking te kunnen ondersteunen.

Maar evenzeer vervult de oudervereniging een vormingstaak naar de grotere oudergroep toe. Daartoe worden ondermeer infoavonden ingericht.

Bij aanvang van het schooljaar houdt de ouderraad eraan alle ouders op de hoogte te brengen van hun jaarplanning en iedereen uit te nodigen om mee te bouwen aan een actieve ouderwerking.

Om al hun activiteiten voor te bereiden en te evalueren voorziet de oudervereniging regelmatige vergadermomenten waarvan we u steeds via onze Nieuwsbrief op de hoogte brengen. Iedereen is daarop welkom.

ouderraadlarum@gmail.com