Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be
Het inschrijven van een nieuwe leerling

Dit gebeurt aan de hand van een officieel document zoals
–                 de identiteitskaart van het kind; Kids ID, ISI
–                 het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
–                 de reispas voor vreemdelingen.
De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven .

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure en volgende formulieren:
–                 kennisneming van het pedagogisch project en het schoolreglement;
–                 keuzeformulier levensbeschouwelijke vakken (voor de lagere school);
–                 verklaring: inschrijving van de leerling in één school
Let op :         Kleuters, jonger dan 3 jaar, die voor het eerst naar school gaan, kunnen dit enkel na een verlofperiode en op 1 februari doen.

Schooljaar 2018-2019
 INSTAPDATA Wie geboren is tot en met
1 september 2018 01-03-2016
5 november 2018 05-05-2016
7 januari 2019 07-07-2016
1 februari 2019 01-08-2016
11 maart 2019 11-09-2016
dinsdag 23 april 2019 23-10-2016
3 juni 2019 03-12-2016

Let op: Kleuters, jonger dan 3 jaar, die voor het eerst naar school gaan, kunnen dit enkel op de instapdata.

Inschrijvingsprocedure voor kinderen °2016

1.Voorrangsperiode
De voorrangsperiode voor inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 loopt van 19/02/2018 tot en met 18/03/2018.

Wie zijn Voorrangsgerechtigde kinderen
– kinderen van dezelfde leefeenheid = kinderen met ten minste één gemeenschappelijke ouder of leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats
– kinderen van personeel van de school op voorwaarde dat er op het moment van de inschrijving een lopende tewerkstelling is
– aan de hand van officiële documenten wordt het bewijs geleverd van de hoofdverblijfplaats

2.Inschrijvingen
Kinderen die niet onder de voorrangsregeling vallen, kunnen ingeschreven worden vanaf 19/03/2018 (08.00 uur).  Deze overeenkomst is ondertekend door alle Geelse basisscholen.

KENNISMAKING MET DE SCHOOL:
Graag contact opnemen met de directeur (guy.willems@geel.be of 014 566481) om een afspraak te maken a.u.b.

De inschrijvingsfolder vind je hier: Folder inschrijvingen 2018-2019

Capaciteit schooljaar 2018- 2019 (oktober 2018)
groene klas ° 2016 volzet
blauwe klas ° 2015 volzet
paarse klas ° 2014 volzet
oranje klas ° 2013 volzet
L1 ° 2012 … vrije plaatsen
L2 ° 2011 … vrije plaatsen
L3 ° 2010 … vrije plaatsen
L4 ° 2009 volzet
L5 ° 2008 volzet
L6 ° 2007 2 vrije plaatsen

Op basis van deze capaciteit zullen de inschrijvingen kunnen gebeuren in onze school. De huidige leerlingen en de nieuw ingeschreven leerlingen met voorrang (broers en zussen en kinderen van personeel) worden afgetrokken van de capaciteit. Dit geeft dan het aantal vrije plaatsen. Deze kunnen dan nog ingevuld worden vanaf 19 maart 2018.