Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be
Het inschrijven van een nieuwe leerling

Dit gebeurt aan de hand van een officieel document zoals
–                 de identiteitskaart van het kind; Kids ID, ISI
–                 het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
–                 de reispas voor vreemdelingen.
De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven .

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure en volgende formulieren:
–                 kennisneming van het pedagogisch project en het schoolreglement;
–                 keuzeformulier levensbeschouwelijke vakken (voor de lagere school);
–                 verklaring: inschrijving van de leerling in één school
Let op :         Kleuters, jonger dan 3 jaar, die voor het eerst naar school gaan, kunnen dit enkel na een verlofperiode en op 1 februari doen.

Schooljaar 2017-2018
 INSTAPDATA Wie geboren is tot en met
1 september 2017 01-03-2015
6 november 2017 06-05-2015
8 januari 2018 08-07-2015
1 februari 2018 01-08-2015
19 februari 2018 20-08-2015
17 april 2018 17-10-2015
14 mei 2018 14-11-2015

Let op: Kleuters, jonger dan 3 jaar, die voor het eerst naar school gaan, kunnen dit enkel op de instapdata.

Inschrijvingsprocedure voor kinderen °2015

1.Voorrangsperiode
De voorrangsperiode voor inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 loopt van 20/02/2017 tot en met 16/03/2017.

Wie zijn Voorrangsgerechtigde kinderen
– kinderen van dezelfde leefeenheid = kinderen met ten minste één gemeenschappelijke ouder of leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats
– kinderen van personeel van de school op voorwaarde dat er op het moment van de inschrijving een lopende tewerkstelling is
– aan de hand van officiële documenten wordt het bewijs geleverd van de hoofdverblijfplaats

2.Inschrijvingen
Kinderen die niet onder de voorrangsregeling vallen, kunnen ingeschreven worden vanaf 19/03/2017 (08.40 uur).  Deze overeenkomst is ondertekend door alle Geelse basisscholen.

KENNISMAKING MET DE SCHOOL:
Graag contact opnemen met de directeur (guy.willems@geel.be of 014 566481) om een afspraak te maken a.u.b.

De inschrijvingsfolder vind je hier: folder inschrijvingsdecreet 2017-2018

Capaciteit schooljaar 2017- 2018 (situatie op 16-10-2017)
groene klas ° 2015 volzet
blauwe klas ° 2014 volzet
paarse klas ° 2013 26 (waarvan nog 1 vrije plaats)
oranje klas ° 2012 volzet
L1 ° 2011 42 (waarvan nog 3 vrije plaatsen)
L2 ° 2010 42 (waarvan nog 9 vrije plaatsen)
L3 ° 2009 42 (waarvan nog 6 vrije plaatsen)
L4 ° 2008 volzet
L5 ° 2007 26 (waarvan nog 2 vrije plaatsen)
L6 ° 2006 volzet

Op basis van deze capaciteit zullen de inschrijvingen kunnen gebeuren in onze school. De huidige leerlingen en de nieuw ingeschreven leerlingen met voorrang (broers en zussen en kinderen van personeel) worden afgetrokken van de capaciteit. Dit geeft dan het aantal vrije plaatsen. Deze kunnen dan nog ingevuld worden vanaf 20 maart 2017.