Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be
Het inschrijven van een nieuwe leerling

Dit gebeurt aan de hand van een officieel document zoals
–                 de identiteitskaart van het kind; Kids ID, ISI
–                 het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
–                 de reispas voor vreemdelingen.
De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven .

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure en volgende formulieren:
–                 kennisneming van het pedagogisch project en het schoolreglement; (digitaal op website)
–                 keuzeformulier levensbeschouwelijke vakken (voor de lagere school);
–                 verklaring: inschrijving van de leerling in één school
Let op :         Kleuters, jonger dan 3 jaar, die voor het eerst naar school gaan, kunnen dit enkel na een verlofperiode en op 1 februari doen.

Schooljaar 2019-2020
 INSTAPDATA Wie geboren is tot en met
1 september 2019 01-03-2017
4 november 2019 04-05-2017
6 januari 2020 06-07-2017
1 februari 2020 01-08-2017
2 maart 2020 2-09-2017
20 april 2020 20-10-2017
25 mei 2020 25-11-2017

Let op: Kleuters, jonger dan 3 jaar, die voor het eerst naar school gaan, kunnen dit enkel op de instapdata. De inschrijvingsfolder vind je hier: Folder_inschrijvingen_BAO_2019-2020 

Capaciteit schooljaar 2019- 2020                                                (op 05/09/2019)
groene klas ° 2017  10 vrije plaatsen
blauwe klas ° 2016 volzet
paarse klas ° 2015 volzet
oranje klas ° 2014 volzet
L1 ° 2013 volzet
L2 ° 2012
L3 ° 2011
L4 ° 2010
L5 ° 2009 volzet
L6 ° 2008 volzet
Nieuwe manier van inschrijven vanaf 2020 – 2021

Inschrijven in een Geelse basisschool zal er vanaf schooljaar 2020-2021 anders uitzien. Door aangepaste wetgeving, moeten sommige scholen verplicht werken met een digitaal aanmeldingssysteem. In Geel kiezen bijna alle basisscholen ervoor om samen één aanmeldingssysteem te voorzien voor alle nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar.

  • Door aan te melden, laten de ouders weten in welke school of scholen hij/zij wil inschrijven. Via een website vult hij/zij alle gegevens van het kind in. De ouders krijgen hiervoor een maand de tijd.
  • Kamperende ouders behoren tot het verleden. Het moment waarop je je aanmeldt in de periode heeft geen effect meer op de rangorde. Wanneer er meer kinderen dan plaatsen zijn op de school, wordt de volgorde bepaald op basis van de sociale mix in de school en de afstand van de school tot de woonplaats.
  • Na de aanmeldingsperiode, krijgen de ouders via e-mail een ticket voor de school waar hun kind een plaats heeft.
  • Met dat ticket gaan ze op school langs om de inschrijving af te werken. Zolang de ouders niet op de school zijn langs geweest voor de inschrijving, is de inschrijving niet in orde. De inschrijving geldt voor de rest van de schoolloopbaan op de school tot en met het zesde leerjaar.
  • Voor kinderen van personeel en kinderen die op hetzelfde adres wonen als een kind dat al leerling is op de school, is er een voorrangsperiode.

In het najaar van 2019 komt meer concrete info over de exacte timing en werkwijze beschikbaar zodat iedere ouder zorgeloos zijn kind kan inschrijven.