Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be
Het inschrijven van een nieuwe leerling

Dit gebeurt aan de hand van een officieel document zoals
–                 de identiteitskaart van het kind; Kids ID, ISI
–                 het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
–                 de reispas voor vreemdelingen.
De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven .

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure en volgende formulieren:
–                 kennisneming van het pedagogisch project en het schoolreglement;
–                 keuzeformulier levensbeschouwelijke vakken (voor de lagere school);
–                 verklaring: inschrijving van de leerling in één school
Let op :         Kleuters, jonger dan 3 jaar, die voor het eerst naar school gaan, kunnen dit enkel na een verlofperiode en op 1 februari doen.

Schooljaar 2019-2020
 INSTAPDATA Wie geboren is tot en met
1 september 2019 01-03-2017
4 november 2019 04-05-2017
6 januari 2020 06-07-2017
1 februari 2020 01-08-2017
2 maart 2020 2-09-2017
20 april 2020 20-10-2017
25 mei 2020 25-11-2017

Let op: Kleuters, jonger dan 3 jaar, die voor het eerst naar school gaan, kunnen dit enkel op de instapdata.

Inschrijvingsprocedure voor kinderen °2017

1.Voorrangsperiode
De voorrangsperiode voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 loopt van 18/02/2019 tot en met 17/03/2019.

Wie zijn Voorrangsgerechtigde kinderen
– kinderen van dezelfde leefeenheid = kinderen met ten minste één gemeenschappelijke ouder of leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats
– kinderen van personeel van de school op voorwaarde dat er op het moment van de inschrijving een lopende tewerkstelling is
– aan de hand van officiële documenten wordt het bewijs geleverd van de hoofdverblijfplaats

2.Inschrijvingen
Kinderen die niet onder de voorrangsregeling vallen, kunnen ingeschreven worden vanaf 18/03/2019 (08.00 uur).

KENNISMAKING MET DE SCHOOL:
Graag contact opnemen met de directeur (guy.willems@geel.be of 014 566481) om een afspraak te maken a.u.b.

De inschrijvingsfolder vind je hier: Folder_inschrijvingen_BAO_2019-2020 

Capaciteit schooljaar 2019- 2020             (18 maart 2019)
groene klas ° 2017  12 vrije plaatsen
blauwe klas ° 2016 volzet
paarse klas ° 2015 volzet
oranje klas ° 2014 volzet
L1 ° 2013 volzet
L2 ° 2012
L3 ° 2011
L4 ° 2010
L5 ° 2009 volzet
L6 ° 2008 volzet

Op basis van deze capaciteit zullen de inschrijvingen kunnen gebeuren in onze school. De huidige leerlingen en de nieuw ingeschreven leerlingen met voorrang (broers en zussen en kinderen van personeel) worden afgetrokken van de capaciteit. Dit geeft dan het aantal vrije plaatsen. Deze kunnen dan nog ingevuld worden vanaf 18 maart 2019.