Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be

 

VERLOFDAGEN 2018 – 2019
Hervatting lessen maandag 3 september 2018
Lokale verlofdag maandag 1 oktober
Herfstvakantie maandag 29 oktober t.e.m. zondag 4 november
pedagogische studiedag woensdag 21 november
pedagogische studiedag woensdag 5 december
Kerstvakantie maandag 24 december t.e.m. zondag  6 januari 2019
lokale verlofdag maandag 4 februari 2019
pedagogische studiedag woensdag 6 februari
krokusvakantie maandag 4 maart t.e.m. zondag 10 maart 2019
Paasvakantie maandag 8 april t.e.m.  maandag 22 april 2019
Dag van de arbeid woensdag 1 mei 2019
O.H.Hemelvaart donderdag 30 mei 2019
Vrijaf vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag maandag 10 juni 2019
Studietoelagen

Vanaf 1 september 2008 komen heel wat nieuwe gezinnen in aanmerking voor een schooltoelage. Vroeger kon men daar pas van genieten vanaf het secundair, maar nu reeds van bij de start in de kleuterschool.

De toekenning van de toelagen is afhankelijk van onderstaande factoren:

  1. het belastbaar gezinsinkomen
  2. aantal personen ten laste in het gezin
  3. aanwezigheid van de kinderen op school

De aanvraagformulieren en meer info zijn te vinden op www.studietoelagen.be . Vanaf dit jaar kan je jouw aanvraag ook online indienen. Ook via het schoolsecretariaat, het OCMW en de vakbond kan u verdere nuttige informatie inwinnen. Er is tevens een gratis nummer (1700) ter beschikking voor verdere vragen.

Het is niet onbelangrijk na te gaan of uw kind(eren) in aanmerking komt voor deze toelagen, want eens u in het systeem zit zal dat automatisch doorlopen tot ze ooit de schoolbanken verlaten (hogeschool of universiteit).

Op dinsdag 22 september vindt de zitdag van de studietoelagen plaats.

Burgers kunnen tussen 9u-12u, 13u30-16u en 17u30-19u30 langskomen op het stadhuis (lokaal 0.19 en 0.23) voor hulp met het invullen van de formulieren.

Meer informatie over studietoelagen kan je terugvinden in de infobrochure: Zitdag studietoelagen