Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be
VERLOFDAGEN 2017 – 2018
Hervatting lessen vrijdag 1 september 2017
Lokale verlofdag maandag 2 oktober
Ped. studiedag woensdag 4 oktober
Herfstvakantie maandag 30 oktober t.e.m. zondag 5 november
 
 
Kerstvakantie maandag 25 december t.e.m. zondag  7 januari 2018
Ped studiedag woensdag 24 januari 2018
Krokusvakantie maandag 12 februari t.e.m. zondag 18 februari 2018
Ped. Studiedag woensdag 7 maart 2018
Paasvakantie maandag 2 april t.e.m.  zondag 15 april 2018
Lokale verlofdag maandag 30 april 2018
Dag van de arbeid dinsdag 1 mei 2018
O.H.Hemelvaart donderdag 10 mei 2018
Vrijaf vrijdag 11 mei 2018
Pinkstermaandag maandag 21 mei 2018
Studietoelagen

Vanaf 1 september 2008 komen heel wat nieuwe gezinnen in aanmerking voor een schooltoelage. Vroeger kon men daar pas van genieten vanaf het secundair, maar nu reeds van bij de start in de kleuterschool.

De toekenning van de toelagen is afhankelijk van onderstaande factoren:

  1. het belastbaar gezinsinkomen
  2. aantal personen ten laste in het gezin
  3. aanwezigheid van de kinderen op school

De aanvraagformulieren en meer info zijn te vinden op www.studietoelagen.be . Vanaf dit jaar kan je jouw aanvraag ook online indienen. Ook via het schoolsecretariaat, het OCMW en de vakbond kan u verdere nuttige informatie inwinnen. Er is tevens een gratis nummer (1700) ter beschikking voor verdere vragen.

Het is niet onbelangrijk na te gaan of uw kind(eren) in aanmerking komt voor deze toelagen, want eens u in het systeem zit zal dat automatisch doorlopen tot ze ooit de schoolbanken verlaten (hogeschool of universiteit).

Op dinsdag 22 september vindt de zitdag van de studietoelagen plaats.

Burgers kunnen tussen 9u-12u, 13u30-16u en 17u30-19u30 langskomen op het stadhuis (lokaal 0.19 en 0.23) voor hulp met het invullen van de formulieren.

Meer informatie over studietoelagen kan je terugvinden in de infobrochure: Zitdag studietoelagen