Stedelijke basisschool Larum Larum 9, 2440 Geel 014/566480 sbs.larum@geel.be

 

VERLOFDAGEN 2019 – 2020
Hervatting lessen maandag 2 september 2019
pedagogische studiedag woensdag 25 september
Lokale verlofdag maandag 7 oktober
Herfstvakantie maandag 28 oktober t.e.m. zondag 3 november
Wapenstilstand maandag 11 november
pedagogische studiedag woensdag 4 december
Kerstvakantie maandag 23 december t.e.m. zondag  5 januari 2020
pedagogische studiedag woensdag 29 januari 2020
krokusvakantie maandag 24 februari t.e.m. zondag 1 maart
Paasvakantie maandag 6 april t.e.m.  zondag 19 april
Dag van de arbeid vrijdag 1 mei
lokale verlofdag woensdag 20 mei
O.H.Hemelvaart donderdag 21 mei
Vrijaf vrijdag 22 mei
Pinkstermaandag maandag 1 juni
Studietoelagen
Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf schooljaar 2019-2020 hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Er wordt optimaal voorzien in een automatische rechtentoekenning. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket worden de rechten automatisch onderzocht en toegekend.

Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden behouden. Leerlingen uit het basisonderwijs die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs), of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen het recht op hun schooltoeslag verliezen.
Als een kind twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (lager en secundair onderwijs) of onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs) is, verliest het de toeslag voor het tweede jaar.